RAK JAJNIKA - to najczęstszy nowotwór złośliwy wychodzący z tkanki jajnikowej i stanowi obecnie największy problem onkologiczny u kobiet zaraz po raku sutka. Wskaźniki epidemiologiczne podają, że zapadalność na raka jajnika systematycznie z roku na rok się zwiększa. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten typ nowotworu złośliwego. Najczęściej chorują kobiety miedzy 40-70 rokiem życia, aczkolwiek rak jajnika może się rozwinąć w każdym wieku. Ostatnio dużą wagę przywiązuje się do czynnika genetycznego, zwłaszcza do rodzinnego występowania raka sutka i raka jajnika. Duże znaczenie odgrywają wpływy środowiskowe, dieta(tłuszcze zwierzęce) oraz czynniki socjoekonomiczne. Okazuje się, że częściej chorują kobiety lepiej wykształcone i o wyższym statusie społecznym i zawodowym. Bardziej narażone są kobiety, które nie rodziły, a ryzyko wystąpienia raka zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby odbytych porodów.

Ponadto używki (alkohol, papierosy) sprzyjają rozwojowi nowotworu. Udowodniono, że stosowania pigułki antykoncepcyjnej przez 5 lat lub więcej ma działanie ochronne i redukuje ryzyko wystąpienia raka do 50%. Istotą problemu w diagnostyce i terapii raka jajnika jest zbyt późne wykrycie, późne stadium zaawansowania tego nowotworu i związane z tym złe wyniki leczenia i złe rokowanie na przyszłość. Jak dotychczas nie opracowano żadnej metody przesiewowego badania w celu wykrycia nowotworu jajnika. Najczęstsze objawy dotyczą przewodu pokarmowego. Występuje uczucie pełności(ciężkości) w jamie brzusznej, wzdęcia, niestrawność ,niekiedy wymioty, brak łaknienia, trudności w oddawaniu stolca. Objawy te występują dopiero w stanach bardziej zaawansowanych, a na początku choroby są dyskretnie wyrażone.

Rak jajnika szybko się rozprzestrzenia po jamie brzusznej dając wszczepy nowotworowe w różnych narządach. Bardzo charakterystycznym, lecz zwykle późno występującym objawem jest tzw. WODOBRZUSZE - nadmierna produkcja wolnego płynu w jamie otrzewnowej. Wczesne postaci raka wykrywane są zwykle przypadkowo podczas operacji czy podczas badania USG przez pochwowego. Zatem podstawowe znaczenie w diagnostyce tego nowotworu ma systematyczne badanie ginekologiczne raz do roku, a wśród kobiet z grupy ryzyka rodzinnego występowania raka odpowiednio częściej. Coraz większą rolę odgrywa ultrasonografia z możliwością oceny przepływów krwi w naczyniach, niekiedy tomografia komputerowa czy rezonans elektromagnetyczny.

Dopiero podczas operacji można klinicznie i histopatologicznie potwierdzić raka, chirurgicznie usunąć nowotwór w całości lub jak największą jego część. Następnie onkolodzy stosują chemioterapię z użyciem wielu różnych leków o działaniu cytostatycznym. Celem leczenia chemią jest zniszczenie małych ognisk nowotworu oraz mikro przerzutów. Leczenie chemiczne jest bardzo obciążające a jego wyniki często nie zadowalające. Obserwuje się wznowy i nawroty choroby. Obecnie rak jajnika jest najczęstszą przyczyną śmierci kobiet spośród wszystkich nowotworów narządu rodnego. Przyczyną jest początkowo bezobjawowy przebieg i jego późne rozpoznanie. Natomiast okres 5-letniego przeżycia zasadniczo nie zmienił się od wielu lat, pomimo wprowadzenia agresywnego leczenia chirurgicznego i skuteczniejszej chemioterapii. W przypadku raka jajnika szczególnego znaczenia nabiera znana w onkologii prawda, że WCZESNE WYKRYCIE DAJE SZANSĘ NA ŻYCIE.


Ginekolog - Położnik, lek. med.
Alina Luberecka - Leszczyńska
tel. 604 372 664
ul. Częstochowska 2c
82-300 Elbląg
email: lubereckaalina@gmail.com
Gabinet ginekologiczny czynny w
poniedziałki oraz środy w godz. 16-18
Tagi:

ginekolodzy elbląg

gabinet ginekologiczny elbląg GINEKOLOG POŁOŻNIK

antykoncepcja

gabinet elbląg ciąża USG kolposkop poród cytologia menopauza piersi hormony endometrioza LAPAROSKOPIA płodność niepłodność

ginekolodzy elbląg

gabinet ginekologiczny elbląg GINEKOLOG POŁOŻNIK

antykoncepcja

gabinet elbląg ciąża USG kolposkop poród cytologia menopauza piersi hormony endometrioza LAPAROSKOPIA płodność niepłodność GINEKOLODZY ELBLĄG