Niepłodność męska - zagadnieniem NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ zajmuje się dziedzina medycyny - ANDROLOGIA. Zgodnie z danymi Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) tzw. CZYNNIK MĘSKI w niepłodności małżeńskiej stanowi ok. 45% przypadków! (patrz NIEPŁODNOŚC MAŁŻEŃSKA) Według piśmiennictwa szacuje się, że 20% wszystkich przypadków niepłodności dotyczy wyłącznie mężczyzny, 30% wyłącznie kobiet, 20% obojga partnerów, a w pozostałych przypadkach przyczyna często jest nie ustalona. Obserwuje się, że w ostatnim półwieczu naturalna płodnośc mężczyzn znacznie się obniżyła. Przyczyną są niewątpliwie szkodliwe czynniki środowiskowe uszkadzające nabłonek plemnikotwórczy w jądrach mężczyzny. Zalicza się do nich: nikotynę, alkohol, leki, toksyny, narkotyki, złą dietę, wibracje, wysoką temperaturę, promieniowanie jonizujące, czynniki chemiczne i inne).

W wyniku tego oraz na skutek prężnego rozwoju tzw. TECHNIK WSPOMAGANEGO ROZRODU systematycznie obniżane są normy WHO dotyczące parametrów pawidłowego nasienia. Badanie to jest wciąż najważniejszym testem klinicznym oceniającym męską płodnośc. Przed wykonaniem analizy spermy zaleca się 2-5 dniową abstynencję seksualną. Pobranie nasienia winno nastąpic drogą masturbacji na miejscu w laboratorium, w odpowiedniej stałej temperaturze a odczyt w godzinę po uzyskaniu materiału. Ocena nasienia jest badaniem subjektywnym i może byc również poddana obróbce komputerowej. PARAMETRY PRAWIDŁOWEGO PŁODNEGO NASIENIA w/g WHO - OBJĘTOŚC powyżej 2 ml, pH-7,2-7,8; LICZBA PLEMNIKÓW powyżej 20 milionów/ml lub 40 mln w całym ejalulacie; RUCHLIWOŚC 50% typ a i b (ruch szybki postępowy i ruch wolny postępowy); MORFOLOGIA powyżej 30% plemników o prawidłowej budowie; ŻYWOTNOŚC pow.75% form żywych, LEUKOCYTY - poniżej 1 mln.

Wykonywane są również testy oceniające obecnośc przeciwciał skierowanych przeciwko plemnikom oraz test hipoosmotyczny oceniający błonę komórkową. Obecnie większą wagę przywiązuje się do budowy i ruchliwości plemników aniżeli do bezwzględnej ich ilości w mililitrze. PRZYCZYNY niepłodności męskiej można bardzo ogólnie podzielic na: przedjądrowe, jądrowe i pozajądrowe. Do pierwszej grupy (PRZEDJADROWE) - należą zespoły genetyczne związane z zaburzeniami chromosomalnymi, czynniki hormonalne (hiperprolaktynemia), zaburzenia seksualne (impotencja, brak wytrysku), upośledzone stosunki płciowe związane z chorobami ogólnoustrojowymi (cukrzyca, choroby neurologiczne, endokrynologiczne), stosowane leki. JĄDROWE - to zespoły wrodzone (genetyczne), przebyte infekcje - (np. świnka czyli powikłane nagminne zapalenie przyusznic), wysoka temperatura - (żylaki powrózka nasiennego, skręt szypuły jądra), chemioterapia, radioterapia, leki, czynniki immunologiczne (przeciwciała przeciwjądrowe), idiopatyczne - przyczyna nieznana.

POZAJĄDROWE - związane z niedrożnością dróg wyprowadzających nasienie. LECZENIE - po przeprowadzeniu badań z uwzględnieniem szczegółowego wywiadu lekarskiego, badania ANDROLOGICZNEGO, badaniu parametrów nasienia i innych (np. usg jąder, biopsji) winno być PRZYCZYNOWE z zastosowaniem leków hormonalnych, antybiotyków, operacji. Niestety ok. 20% przypadków niepłodności męskiej to NIEPŁODNOŚC IDIOPATYCZNA, czyli o przyczynie dotychczas nieznanej i pozostają wówczas techniki wspomaganego rozrodu.


Ginekolog - Położnik, lek. med.
Alina Luberecka - Leszczyńska
tel. 604 372 664
ul. Częstochowska 2c
82-300 Elbląg
email: lubereckaalina@gmail.com
Gabinet ginekologiczny czynny w
poniedziałki oraz środy w godz. 16-18
Tagi:

ginekolodzy elbląg

gabinet ginekologiczny elbląg GINEKOLOG POŁOŻNIK

antykoncepcja

gabinet elbląg ciąża USG kolposkop poród cytologia menopauza piersi hormony endometrioza LAPAROSKOPIA płodność niepłodność

ginekolodzy elbląg

gabinet ginekologiczny elbląg GINEKOLOG POŁOŻNIK

antykoncepcja

gabinet elbląg ciąża USG kolposkop poród cytologia menopauza piersi hormony endometrioza LAPAROSKOPIA płodność niepłodność GINEKOLODZY ELBLĄG